Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web sodocasino-vn.top. Trang web này được cung cấp cho bạn dưới các Điều khoản sử dụng sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này.

Việc sử dụng các dịch vụ và tài nguyên có sẵn trên trang web này phải tuân thủ được các quy định bổ sung hoặc điều kiện sử dụng cụ thể có thể được đưa ra trong tài liệu hoặc chức năng liên quan đến dịch vụ đó.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung và tài nguyên trên trang web sodocasino-vn.top bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, tài liệu, các công cụ và dịch vụ khác được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu và thuộc về sodocasino-vn.top.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài nguyên nào từ trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi. Bất kỳ vi phạm nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xem như là vi phạm nghiêm trọng và có thể gây ra trách nhiệm pháp lý.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bạn cam kết sử dụng trang web sodocasino-vn.top một cách hợp pháp và tuân thủ mọi quy định và luật lệ áp dụng. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào để gây hại, làm tổn hại hoặc giới hạn về tính sẵn có hoặc công bằng của trang web này.

  • Bạn không được sử dụng trang web này để truyền bất kỳ nội dung bất hợp pháp, gây xúc phạm hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Bạn không được can thiệp vào hoặc xâm phạm tính an toàn của trang web bằng cách sử dụng các phương thức không được ủy quyền.
  • Bạn không được sử dụng trang web này để quảng cáo hoặc tiếp thị cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang web sodocasino-vn.top mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt của trang web này.

  • Chúng tôi cũng có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong văn bản này.
  • Chúng tôi có quyền từ chối truy cập và sử dụng trang web này cho bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi.